Senarai Ketua Menteri Sarawak

  1. Datuk Stephen Kalong Ningkan (1963 - 1966)
  2. Tawi Sli (1966 - 1966)
  3. Datuk Stephen Kalong Ningkan (1966 - 1966)
  4. Tawi Sli (1966 - 1970)
  5. Datuk Patinggi Abdul Rahman Ya'kub (1970 - 1981)
  6. Pehin Sri Dr Hj Abdul Taib Mahmud (1981 - Sekarang)

0 comments: